RIS/PACS, rozwiązanie firmy WINMED Sp. z o.o.
INTRANET SERVICEDESK CLOUD
strona główna serwis

SERWIS


SZYBKA I SKUTECZNA DIAGNOZADostarczając rozwiązania komputerowe które muszą niekiedy pracować 24h na dobę oraz 365 dni w roku, jesteśmy przygotowani na ich serwis. Każda aplikacja może wymagać konsultacji.

Dla wygody Klientów przygotowaliśmy system serwisowy umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości oraz otrzymać infomracje zwrotne. Nieprawidłowość można zgłaszać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz poprzez system serwisowy. System rejestruje zgłoszenia oraz udzielone odpowiedzi.

Z aplikacji serwisowej wybraliśmy najczęściej zadawane pytania oraz udzielone odpowiedzi. Zapraszamy do zapoznania się z listą pytań poniżej

ZGŁOSZENIE SERWISOWE


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAChcielibyśmy zlecać więcej badań do opisu? Jakie są ograniczenia w ilości zleceń
Ograniczeń nie ma. Dodatkowa ilość zleceń wymaga ustalenia warunków szczegółowych.
Jesteśmy małą jednostką nieposiadającą sprzętu teleinformatycznego, czy możemy współpracować w zakresie teleradiologii?
W czasie pierwszego spotkania jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie sprzętowe adekwatne do możliwości.
Na stronie widzę rozwiązania trybie usługi, chcielibyśmy zakupić rozwiązania i zainstalować je u siebie.
Rozwiązanie można zakupić również w trybie udzielenia licencji na określony okres czasu. Po tym okresie można wykupić dalsze wsparcie oraz prawo instalowania nowych wersji aplikacji. Odpowiedzialność za zabezpieczenie przechowywane dane ponosi ośrodek przetwarzania Klienta
Jestem zainteresowany aplikacją jako lekarz radiolog, pracujący dla dwóch szpitali. Jak wygląda praca dla dwóch jednostek?
Aplikacja dostępna jest przez sieć Internet. Każdy ze szpitali obsługiwanych przez Pana otrzymuje oddzielne ekrany z wynikami. po zalogowaniu pojedynczy szpital ma dostęp tylko do zleconych oppisów badań.


Editor: Wojciech Trojanowski
Copyright © 2017 WINMED - Wszelkie prawa zastrzeżone