RIS/PACS, rozwiązanie firmy WINMED Sp. z o.o.
INTRANET SERVICEDESK CLOUD
strona główna opis systemu wzorcowe wdrożenie

WZORCOWE WDROŻENIE
DLA KOGO?

Wdrożenie SYSTEMU RIS/PACS do 15 dni roboczych* od daty podpisania umowy! *Terminowość wdrożenia uzależniona jest od sprawności współpracy z Klientem.

W celu jeszcze lepszego przygotowanie się do tego procesu przedstawiamy poniżej sprawdzoną procedurę i zasady wdrożenia RIS/PACS w jednostce medycznej:


Przedstawienie oferty handlowej uwzględniającej indywidualne potrzeby i możliwości nowego Klienta, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację prac wdrożeniowych, robocze ustalenia i wymianę korespondencji.


Konfiguracja połączenia pomiedzy ośrodkami. Zapewnienie bezpiecznej transmisji danych. Testy wydajnościowe. Uzgodnieniu podlega zakres prac po stronie Klienta. Parametryzacja i aktywacja systemu RIS/PACS.
Wirtualizacja usługi. Testy funkcjonalne


Szkolenie informatyczne w siedzibie Klienta z obsługi i funkcjonalności systemu RIS/PACS. 
Podpisanie protokołu odbioru systemu.


Editor: Wojciech Trojanowski
Copyright © 2017 WINMED - Wszelkie prawa zastrzeżone