RIS/PACS, rozwiązanie firmy WINMED Sp. z o.o.
INTRANET SERVICEDESK CLOUD
strona główna opis systemu usługi powiązane

USŁUGI POWIĄZANE
USŁUGI POWIĄZANE

Zapewniamy wdrożenie SYSTEMU RIS/PACS w terminie do 15 dni roboczych od daty podpisania stosownej umowy. Sukces i terminowość wdrożenia uzależniony jest od sprawnej współpracy z Klientem.

Oprócz dostarczenia i serwisu aplikacji WINMED RIS/PACS oferujemy:


Teleradiologia
Zespół lekarzy radiologów firmy SKAMED sp. z o.o. w trybie 24 godziny na dobę opisze badanie powstałe w diagnostyce obrazowej. Spółka lekarska SKAMED opisuje każdy zakres badań. Wyniki dostępne są online. Wynik może zawierać logo Państwa firmy. Zlecenia planowe.

Aktualizacja aplikacji
Specyfika branży medycznej wymaga nieustannej innowacji i zmian w celu maksymalizacji efektów podejmowanych procesów. Dlatego w WINMED propozycją kierowaną do każdego z użytkowników jest bieżący serwis wraz z aktualizacją oprogramowania. Dzięki temu, sztandarową cechę naszego systemu stanowi gwarancja jego aktualności i spójność z najnowszymi wymaganiami branży.


Wirtualizacja danych oraz Archiwizacja Dokumentacji Medycznej
Dynamiczny rozwój współczesnych technologii wymaga działania kompleksowego, wielokierunkowego. Niezawodność, elastyczność i bezkompromisowa jakość to obecnie standard wśród rozwiązań wykorzystywanych w Zakłądach Obrazowania medycznego. Kluczem do osiągnięcia wymaganej efektywności jest zastosowanie rozwiązań łączących wydajność, nieprzerwane działanie, nieograniczony dostęp i bezpieczeństwo. Oferujemy Klientom wykorzystanie możliwości wirtualizacji i Cloud computing. Wirtualizacja zwiększa efektywność sprzętu IT a Cloud computing podnosi niezawodność.

Oferujemy bezpieczne przechowywanie danych medycznych w bezpiecznym ośrodku przetwarzania. Dane w formacie DICOM zostają zarchiwizowane i są dostępne online dla uprawnionego pracownika. Przechowywanie danych medycznych na serwerze zewnętrznym umożliwia dostęp do danych w dowolnym momencie kiedy są potrzebne. Usługa archiwizacji badań DICOM przyśpiesza wygenerowanie np płyty z badaniem dla Pacjenta. Badania mogą zostac rownież wykorzystane przez lekarza opisującego przebieg zmian chorobowych. Dostępna wyszukiwarka badań zarchiwizowanych przyśpiesza proces szukania potrzebnych badań.

Oferujemy utworzenie ośrodka zapasowego przechowywania badan jak również ośrodka podstawowego. Dostęp do ośrodków realizowana jest poprzez szyfrowane tunele VPN oraz system haseł. Połaczenie dedykowane pomiędzy Placówką Klienta a Ośrodkiem przetwarzania ułatwia realizację bezpiecznego połączenia.


Zdalna kopia badań
Wśród wielu problemów technicznych związanych z dokumentacją badań obrazowych nierozwiązane w pełni pozostają te, które dotyczą funkcjonowania przeglądarek, zarówno tych zainstalowanych na płytach CD/DVD, jak i zintegrowanych w różnego typu konsolach diagnostycznych. Problem ten ma swoje im-plikacje kliniczne, szczególnie gdy niezbędna jest pilna interwencja. Brak możliwości odczytu płyty jest krytyczny zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Oferujemy zdalne zabezpiecznie kopii danych obrazowych z dostępem z lokalizacji Klienta.


Editor: Wojciech Trojanowski
Copyright © 2017 WINMED - Wszelkie prawa zastrzeżone